ÇIFT BAşLı KURT NEDIR, NE ANLAMA GELIYOR? DESTAN DIZISI çIFT BAşLı KURT EFSANESI HAKKıNDA...

© Milliyet tarafından sağlanmıştır Çift başlı kurt, TV ekranlarında yerini aldı. Türk mitolojisinde kurt, yiğitlik, büyüklük anlamlarına geliyor. Eski Türklerde gökbörü gök kurt gibi tabirler kullanılırdı. Oğuz Kağan destanında da geniş yer tutan kurt sembolü anlamı araştırılıyor. İşte, çift başlı kurt efsanesi... ÇİFT BAŞLI KURT NEDİR? Türk m...

Source: